دشت سبز

18ژوئن
برگزاری مراسم دعا خوانی زرتشتیان با پوششی عجیب در یزد +تصاویر

برگزاری مراسم دعا خوانی زرتشتیان با پوششی عجیب در یزد +تصاویر

پیروان دین زرتشتی از سراسر جهان در حرم کوه (چک چک) در مرکز ایران گرد هم آمدند تا در جشن ریشه فارسی خود، مراسم دعایی با پوششی عجیب به یاد یک شاهزاده خانم برگزار کنند.