دشت‌های نیمه هموار

16مارس
آثار باستانی و جاذبه‌های گردشگری لواسانات

آثار باستانی و جاذبه‌های گردشگری لواسانات

کوه‌های سر به فلک کشیده، دشت‌های نیمه هموار، باغستان‌ها، درختان کهنسال و رودخانه‌ها از جمله جاذبه‌های گردشگری بخش لواسانات است که تعدادشان بسیار زیاد است و اسامی تعدادی از آنها بشرح زیر است: