دشتی پور

۱۳آبان
زنده نگه‌داشتن دریا، راهی برای اشتغال

زنده نگه‌داشتن دریا، راهی برای اشتغال

مدیر پژوهش سراهای اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: امروزه مساله دریا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که بعد از انقلاب بسیار محجور مانده، اگر اقتصاد دریا به شکل درست و مناسب احیا شود درآمد خوبی برای اقشار محتلف جامعه دارد.