دسیسه های تازه دشمن

30دسامبر
آماده مقابله با دسیسه های تازه دشمنان باشیم

آماده مقابله با دسیسه های تازه دشمنان باشیم

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه تاکید کرد: همه احزاب، گروها و جریان های سیاسی باید سخنان رهبر انقلاب را نصب العین رفتارهای خود قرار بدهند و بدانند کشور در وضعیتی نیست که تاب تحمل دعواهای جناحی را داشته باشد.