دستیار کالدرون

۰۶خرداد
دستیار کالدرون بود، طلب ۱۳۰ میلیون تومانی از سرخ ها دارد

دستیار کالدرون بود، طلب ۱۳۰ میلیون تومانی از سرخ ها دارد

محسن سیدی، مربی دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس تهران که قرارداد ۴۰۰ میلیون تومانی با سرخ ها داشت در مدت حضورش ۹۲ میلیون گرفت و می توانست با شکایت، دیگر مطالباتش را بگیرد، اما توافق کرد که فقط ۱۳۰ میلیون را دریافت کند که هنوز این پول را نگرفته‌ است.