دستیار-حاتمی-کیا-سقوط-را-می-سازد- تهرانیوز

۲۸آذر
دستیار حاتمی کیا سقوط را می سازد

دستیار حاتمی کیا سقوط را می سازد

جعفر رجبی اولین ساخته خود را با موضوع شبکه های اجتماعی در تهران کلید زد.