دستیابی داعش به اورانیوم

۲۰تیر
داعش هسته ایی شد

داعش هسته ایی شد

نماینده عراق در سازمان ملل با انتشار نامه ای اعلام کرد که داعش توانسته است به مقداری از ترکیبات اورانیوم که در دانشگاه موصل نگهداری و از آن برای انجام تحقیقات استفاده می شد، دست پیدا کند.