دستیابی به توافق

02نوامبر
عدم‌پایبندی آمریکا به تعهداتش مانع توافق هسته‌ای است

عدم‌پایبندی آمریکا به تعهداتش مانع توافق هسته‌ای است

وزیر امور خارجه ایران گفت: “مردم ایران به آمریکا اعتمادی ندارند، زیرا آمریکا سابقه خوبی در پایبندی به تعهداتش ندارد و این یکی از موانع [دستیابی به توافق] است”.