دستور کار

30می
خدمت‌رسانی به مردم در دستور کار مسئولان قرار گيرد

خدمت‌رسانی به مردم در دستور کار مسئولان قرار گيرد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: داشته‌های نظام مردم هستند و خدمت‌رساني به مردم در دستور کار مسئولان قرار گيرد.