دستور محرمانه

02ژانویه
ماجرای افشای دستور محرمانه نتانیاهو توسط ایران

ماجرای افشای دستور محرمانه نتانیاهو توسط ایران

وزارت اطلاعات با فاش کردن یک دستور محرمانه نتانیاهو به Shin Bet، عملا ضربه جدیدی به سازمان امنیت داخلی اسرائیل وارد کرده است.