دستور قضایی برای قطع اینستاگرام

02ژانویه
حکم قضایی فیلترینگ اینستاگرام صادر شد

حکم قضایی فیلترینگ اینستاگرام صادر شد

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور خبر از صدور حکم قضایی برای فیلتر اینستاگرام داد.