دستور صریح اسلام

۲۱خرداد

ثواب آشتی‌دادن بین دو نفر

حلّ اختلاف مردم با بیانی شیرین و سخنی دلپذیر و موعظه‏‌ای حسنه و به خرج دادن اخلاق یا مایه گذاشتن مال، دستور صریح اسلام است.