دستور رهبر انقلاب

۱۵مرداد
دستور رهبر انقلاب برای تشکیل کارگروهی جهت بررسی مشکل نقدینگی

دستور رهبر انقلاب برای تشکیل کارگروهی جهت بررسی مشکل نقدینگی

بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر دستور ایشان به دولت برای تشکیل یک کارگروه قوی، پرکار، دانا، خطرپذیر و شجاع جهت بررسی مشکل بانک‌ها و نقدینگی منتشر شد.