دستور دولت

۲۲اردیبهشت

توقف تولید خودروهای قدیمی با دستور دولت

این تصمیم فقط بابت نارضایتی از کیفیت این دو محصول نیست بلکه عمر تولید این دو خودرو با توجه به استاندارد‌ها به پایان رسیده است.

۲۸اسفند
چهارشنبه سوری را به این سمت ببریم+تصاویر

چهارشنبه سوری را به این سمت ببریم+تصاویر

اینهمه تصاویر دلخراش از چهارشنبه های آخر سال مسئولین را بر آن نداشت تا فکری برای ساماندهی آن بکند در حالی که راه های مناسبی برای جهت دادن این مراسم به یک جشن شاد برای مردم در آستان سال نو وجود دارد.