دستورالعمل اجرایی

۲۷اردیبهشت
دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجاری ابلاغ شد

دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجاری ابلاغ شد

معاون حقوقی رئیس جمهوری دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجاری را پس از تصویب ابلاغ کرد. تصویب این دستورالعمل رفع موانع تولید را به همراه دارد. همچنین حمایت و توسعه کسب و کارها در شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا دیگر هدفی است که در آن دنبال می‌شود.