” در برخی دانشگاه‌ها

۲۶اردیبهشت
بی اعتنایی به توصیه های رهبری بار دیگر در دانشگاه آزاد

بی اعتنایی به توصیه های رهبری بار دیگر در دانشگاه آزاد

“ّبرخی کار فرهنگی را با کنسرت و اردوهای مختلط اشتباه گرفته اند و برای توجیه کار غلط خود می گویند، دانشجویان باید شاد باشند!”

۳۰آذر
تشکیل گروه‌ موسوم به “آزادی علمداران سبز” و ” کمیته رفع حصر” در برخی دانشگاه‌ها

تشکیل گروه‌ موسوم به “آزادی علمداران سبز” و ” کمیته رفع حصر” در برخی دانشگاه‌ها

اخیرا در برخی از دانشگاه ها گروه هایی باهدف رفع حصر سران فتنه،متشکل از دانشجویان آزادی خواه و اصلاح طلب در حال شکل گیری است.