در افزایش حقوق ابهام وجود دارد

۲۵اردیبهشت
ابهام در افزایش حقوق وجود دارد !

ابهام در افزایش حقوق وجود دارد !

رئیس دیوان محاسبات از برگزاری نشستی برای حل و فصل افزایش حقوق‌ها خبر داد.