دختر 30 ساله ای

۰۱اسفند
قتل دختر ۳۰ ساله و پدرش در خانه

قتل دختر ۳۰ ساله و پدرش در خانه

پسر جوان که خواهر و پدرش را کشته بود، با جلب رضایت خانواده اش به هشت سال زندان محکوم شد.