دبیرکل تشکل تازه تاسیس«ندا»

۱۳آذر
پاسخ خرازی برای رقابت با روحانی در انتخابات ۹۶ + صوت

پاسخ خرازی برای رقابت با روحانی در انتخابات ۹۶ + صوت

در پی انتشار گفتگوی این رسانه با سید صادق خرازی دبیرکل تشکل تازه تاسیس«ندا» مبنی بر خیز خرازی برای رقابت با روحانی وی شب گذشته با صدور بیانیه ای همه گفته های خود را از اساس تکذیب کرده و منتشر کننده این گونه مطالب را جریان رسانه ای خاص و شایعه پراکن دانسته است.