“داس اعتدال”

۲۳فروردین
عربستان بیش از ده سال بیماری تب خرما را پنهان کرد/ در تمجید از وضعیت بهداشتی عربستان “دایه داغ تر از داعش ‎” نباشیم

عربستان بیش از ده سال بیماری تب خرما را پنهان کرد/ در تمجید از وضعیت بهداشتی عربستان “دایه داغ تر از داعش ‎” نباشیم

متخصص بیماریهای عفونی با اشاره به هویت خرمای ویروس دار گفت: رعایت بهداشت خرما الزامی است، اما در واقع نام بیماری خرما از منطقه خرمای عربستان گرفته شده است که در این امر باید مواظب دسیسه های عربستان باشیم

۰۸دی

در آستانه سالگرد ۹ دی “داس اعتدال” خانواده شهدا را هم درو کرد! اخراج فرزند شهید از نهاد ریاست جمهوری

در پی اخراج های متعدد از نهاد های دولتی در دولت یازدهم یک فرزند شهید از نهاد ریاست جمهور اخراج شد.