خیانت زن به شوهر

23اکتبر
عشق به مدیر کاروان زیارتی کار دست زن متاهل داد

عشق به مدیر کاروان زیارتی کار دست زن متاهل داد

زن شوهردار که پس از یک سفر عاشق مدیر کاروان زیارتی شد، در مواقعی که همسرش نبود دست به اقدامات شیطانی با این مرد شیطان صفت می‌زد.