خیابان مهدیه اسلامشهر

19سپتامبر
باند ۵ نفره سارقان مسلح طلافروشی اسلامشهر دستگیر شدند

باند ۵ نفره سارقان مسلح طلافروشی اسلامشهر دستگیر شدند

دستگیری باند ۵ نفره سارقان مسلح طلافروشی خیابان مهدیه اسلامشهر دستگیر شدند