خوش چشم

۰۹دی
آمریکا، اسرائیل و عربستان امروز در حال کینه‌توزی هستند / دولت باید نسبت به رفع مسائل اقتصادی مردم جدی‌تر عمل کند

آمریکا، اسرائیل و عربستان امروز در حال کینه‌توزی هستند / دولت باید نسبت به رفع مسائل اقتصادی مردم جدی‌تر عمل کند

کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: افراد معترض اقتصادی به این نظر رسیده‌اند که اگر این وضع ادامه پیدا کند، خواسته‌های اقتصادی آن‌ها در بین شعارها گم می‌شود