خوش نویسی

۰۸اسفند
افتتاح نمایشگاه «مشق مهربانی» در اسلامشهر

افتتاح نمایشگاه «مشق مهربانی» در اسلامشهر

۴۰ تن از بانوان هنرمند انجمن خوشنویسان اسلامشهر با اختصاص نیمی از هزینه فروش آثار خود در نمایشگاهی با عنوان ” مشق مهربانی”  قصد دارد در کمک به بانوان نیازمند شهرستان سهمی داشته باشند.