خوش خیال

۲۴آبان
 اینقدر خوش خیال نباشید
سخنی با رقصندگان "پارتی بایدن" در ایران:

 اینقدر خوش خیال نباشید

مصطفی هدایی در یادداشتی با اشاره به ورود جو بایدن؛ نامزد دموکرات‌ها به کاخ سفید به‌عنوان رئیس جمهور ۴۶ ایالات متحده آمریکا و همچنین احتمال بازگشت این کشور به برجام پرداخت.