خوش‌نام

۲۷دی
چین پول ما را نمی‌دهد، سیف از فاینانس چینی حرف می‌زند / مسئولان دولتی تا کی می‌خواهند به شعور ملت با دروغ‌های اقتصادی توهین کنند؟

چین پول ما را نمی‌دهد، سیف از فاینانس چینی حرف می‌زند / مسئولان دولتی تا کی می‌خواهند به شعور ملت با دروغ‌های اقتصادی توهین کنند؟

استاد دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به تاکید وزیر صنعت مبنی بر نیاز اساسی کشور به جذب ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خارجی گفت: حدود دوبرابر این رقم، دولت بصورت ارزی در کشور چین دارد، چرا آن کشور بظاهر دوست، حتی اجازه استفاده اعتباری از این ارزها که متعلق به ملت هست را نمی‌دهد نداده است، بعد رئیس بانک مرکزی دم از فاینانس چینی برای پروژه‌های داخلی می‌زند.