خوشگلی

۰۵شهریور
وقتی بی‌حیایی خوشگلی و باکلاسی است!

وقتی بی‌حیایی خوشگلی و باکلاسی است!

وقتی جای ارزش‌ها و ضدارزش‌ها عوض شود، توضیح دادن ارزش‌های «حقیقی» برای بچه‌ها خیلی سخت است؛ وقتی بی‌حیایی، خوشگلی، اسراف، دست و دل‌بازی و ولخرجی باکلاسی است، چطوری باید برای بچه حیا را، قناعت را و صرفه‌جویی را، توضیح داد؟