خوشکی علیرضا افتخاری

۱۹تیر
علیرضا افتخاری: می‌خواستم خودکشی کنم

علیرضا افتخاری: می‌خواستم خودکشی کنم

خواننده سنتی محبوب کشورمان اخیرا مصاحبه‌ای را انجام داده که خودکشی علیرضا افتخاری مهم‌ترین تیتری است که می‌توان از آن انتخاب کرد.