خوشنویسان

۰۷آبان
۲۱ اثر نفیس هنری به آستان حضرت جعفربن موسی الکاظم(ع) اهدا شد + تصاویر

۲۱ اثر نفیس هنری به آستان حضرت جعفربن موسی الکاظم(ع) اهدا شد + تصاویر

۲۱ اثر نفیس هنری توسط انجمن خوشنویسان و کانون بسیج هنرمندان شهرستان پیشوا به آستان مقدس حضرت جعفر بن موسی الکاظم (علیه اسلام) اهدا شد.