خوشنویسان ایران

۱۳بهمن
برگزاری آزمون سراسری خوشنویسان ایران در غرب تهران

برگزاری آزمون سراسری خوشنویسان ایران در غرب تهران

آزمون سراسری خوشنویسان ایران با حضور علاقه‌مندان و در سطوح و رشته‌های مختلف در شهرستان بهارستان برگزار شد‌.

۲۵اردیبهشت
آزمون پایان دوره‌ای انجمن خوشنویسان ایران در بهارستان

آزمون پایان دوره‌ای انجمن خوشنویسان ایران در بهارستان

آزمون پایان دوره‌ای انجمن خوشنویسان ایران با استقبال خوب دانش آموزان بهارستانی در شهرستان بهارستان و در سطوح مختلف برگزار شد.