خوشنویسانم

۲۵اردیبهشت
آزمون پایان دوره‌ای انجمن خوشنویسان ایران در بهارستان

آزمون پایان دوره‌ای انجمن خوشنویسان ایران در بهارستان

آزمون پایان دوره‌ای انجمن خوشنویسان ایران با استقبال خوب دانش آموزان بهارستانی در شهرستان بهارستان و در سطوح مختلف برگزار شد.