خوشمزه و سالم

۲۳خرداد
چند پیشنهاد خوشمزه و سالم که دوست خواهید داشت
تغذیه در محل کار:

چند پیشنهاد خوشمزه و سالم که دوست خواهید داشت

همه می‌دانیم وقتی در محل کار گرسنه هستیم خیلی مشکل است بتوانیم در برابر غذاهای فرآوری شده‌ که پر از چربی، قند و نمک هستند مقاومت کنیم. خستگی و استرس، ناخودآگاه ما را به انتخاب این خوراکی‌های مضر، که به آسانی هم در دسترس‌اند، سوق می دهد و بی‌خوابی باعث می‌شود دو برابر مقدار همیشگیِ خود کالری مصرف کنیم.