خوشحالان هسته ای

۲۸تیر
آقای ظریف رفته بودی هسته ای مذاکره کنی ، نه موشکی ….

آقای ظریف رفته بودی هسته ای مذاکره کنی ، نه موشکی ….

تا دیروز هرکسی می گفت ننگین بوده ، من قبول نداشتم ! هرکسی هم می گفت : پیروزی اسلام و مسلمین بوده ، باز هم قبلو نکردم تا خودم متن رو بخونم .