خوشبین

۱۶شهریور
دستاوردهای هسته ای جزو خطوط قرمز است و تعطیلی بردار نیست

دستاوردهای هسته ای جزو خطوط قرمز است و تعطیلی بردار نیست

نبویان با تاکید بر اینکه دستاوردهای هسته‌ای قابل تعطیلی نیست، گفت: دولت با این شعار که تحریم‌ها را برمی‌دارم، وارد مذاکره شده است، اما غربی‌ها خودشان ضعف دارند و اگر قدرت پیدا کنند، توافقنامه را زیر پا خواهند گذاشت، از این‌رو مذاکره‌کنندگان نباید به آن‌ها خوش‌بین باشند.

۱۲شهریور
ظریف: کاملا خوش‌بین هستم

ظریف: کاملا خوش‌بین هستم

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در نشست خبری مشترک با وزیرامورخارجه بلژیک گفت: جمهوری اسلامی ایران به پیشرفت در روند مذاکرات هسته‌ای متعهد است.