خوروجی از تیم پرسپولیس

۰۲مرداد
خروجی دیگر از تیم پرسپولیس

خروجی دیگر از تیم پرسپولیس

پس از خریدهای پرسپولیس که البته با حضور مهاجم خارجی به پایان می‌رسد کالدرون باید از لیست زیر ۲۳ سال هم نام یک بازیکن را خط بزند.