خورده شدن جسد

۰۲مرداد
خورده شدن جسد یک انسان توسط حیوانات در تهران

خورده شدن جسد یک انسان توسط حیوانات در تهران

پیدا شدن جسدمرد جوان در اتوبان فتح ماموران پلیس آگاهی تهران را به صحنه جرم کشاند.