خورده شد+سند

۰۹آذر

وقتی حق یک جانباز ۷۰ درصد خورده شد+سند

بنیاد شهید و امور ایثارگران وظیفه ارائه خدمت به افرادی را دارد که رفتند تا ایران اسلامی بماند و از جان خود گذشتند تا آرمان و اهداف انقلاب زنده بماند، ولی حق برخی از جانبازان در این بنیاد خورده می‌شود.