خوردن گوشت سگ

۱۳مرداد
لذیذ ترین غذای آمریکایی ها

لذیذ ترین غذای آمریکایی ها

اهالی برخی از کشورهای آسیایی و آمریکایی به شدت به مصرف غذاهای تولید شده با گوشت سگ گرایش پیدا کرده‌اند.