خوردن گوشت زن

۲۱فروردین
خوردن گوشت بدن زن توسط شوهر مجاز شد!

خوردن گوشت بدن زن توسط شوهر مجاز شد!

یک مفتی سعودی به تازگی با صدور فتوای عجیب و غریبی گفت: اگر مرد تا حد مرگ دچار گرسنگی شود و چیزی برای خوردن پیدا نکند، می‌تواند تکه یا همه گوشت بدن زن خود را بخورد.