خوردن گوشت انسان

۲۹تیر
ایمیل هایی که راز یک آدمخوار را فاش کرد

ایمیل هایی که راز یک آدمخوار را فاش کرد

پلیس در بررسی ایمیل‌های یک مرد ۵۷ ساله که به خوردن گوشت انسان علاقه دارد، توانست صحبت‌هایی را پیدا کند که خوردن کودکان بی‌گناه و همین طور یک زن باردار را فاش می‌کرد.