خوردن نان

۰۴مهر
ایرانیان هر سال ١١٧ کیلو نان می‌خورند

ایرانیان هر سال ١١٧ کیلو نان می‌خورند

ایرانی‌ها نان زیاد می‌خورند، آن‌قدر زیاد که بین کشورهای اروپایی رکورد زده‌اند، این را نه نانوایی‌ها می‌گویند و نه حتی کارخانه‌های تولید آرد.