خوردن مار

۱۸آذر
این مرد عجیب موش ها را خام خام می خورد + تصاویر

این مرد عجیب موش ها را خام خام می خورد + تصاویر

مرد ویتنامی که مدت ۴۰ سال است در جنگل های دور افتاده ویتنام با شکار موش زندگی خود را می گذراند تا به امروز تصور میکرد جنگ جهانی دوم همچنان ادامه دارد.