خوردن صبحانه برای لاغری

۱۲آبان

راهکار لاغر شدن بدون رژیم

رژیم گرفتن یکی از سخت ترین کارهای دنیا برای افراد چاق است زیرا این افراد عادت به خوردن کرده اند و حال کاهش میزان غذای ورودی می تواند مانند عذابی برای آن ها باشد. به همین دلیل است که بیش از ۵۰ درصد رژیم های غذایی شکست خورده هستند.