خوردن سبزیجات زیاد

۲۶مهر
راز عمر طولانی مردم ژاپن چیست؟

راز عمر طولانی مردم ژاپن چیست؟

شاید برای اغلب افراد جای سوال باشد که چرا مردم کشور ژاپن نسب به سایر مردم طول عمر بیشتری دارند، یکی از رازهای عمر طولانی مردم ژاپن سبک زندگی متفاوت آنها است.