خوردن زالو

۰۷شهریور
مردم این کشور زالو میخورند!! + عکس

مردم این کشور زالو میخورند!! + عکس

زالو های خونخوار جای خود را در سفره غذایی چینی‌های همه‌چیز خوار باز کرده‌اند.