خوردن برق

۱۱مرداد
مردی که برق می‌خورد + تصاویر

مردی که برق می‌خورد + تصاویر

بنا به ادعای این مرد، وی هنگامی که گرسنه می‌شود و غذایی پیدا نمی‌کند به سراغ سیم‌های لخت برق می‌رود.