خوردن انسان زنده

۲۸شهریور
مرگ مرد آدمخوار هنگام خوردن یک زن! + عکس

مرگ مرد آدمخوار هنگام خوردن یک زن! + عکس

نیروهای پلیس در آفریقای جنوبی یک آدمخوار را هنگامی که مشغول خوردن گوشت یک زن بود، از پای در آوردند.