خوردن انار

۱۲آبان
خاصیت انار برای سلامتی

خاصیت انار برای سلامتی

آب انار حاوی ۱۰۰ نوع ماده شیمیایی گیاهی است و به همین علت سالهاست که به عنوان دارو از آن استفاده می‌شود.