خوردن الکل

۲۲دی
استفتاء از آیت‌الله سیستانی درباره مصرف داروهای حاوی الکل

استفتاء از آیت‌الله سیستانی درباره مصرف داروهای حاوی الکل

آیت‌الله سیستانی در استفتائی میزان مجاز و بلامانع خوردن و نوشیدن الکل را بیان کردند.