خوردن آدم

۲۴شهریور
مرد مست قلب مادرش را با ادویه‌ جات خورد + تصاویر

مرد مست قلب مادرش را با ادویه‌ جات خورد + تصاویر

مردی دائم‌الخمر هنگامی که برای خرید الکل از مادرش پول درخواست کرد و با مخالفت وی مواجه شد، جنایتی هولناک مرتکب شد.